برچسب گذاشته شده با : "گروه تأتر دیگر"

نمایش«همراه»

طراح و کارگردان: محســــــــــــن عرب زادهنویسنده:محســــن رهـــــنمابا همکاری آموزشگاه جام جم 4 تا19 اردیبهشت93 هرشب ساعت 8 خیابان آبشار ،موزه خط حوزه هنری