برچسب گذاشته شده با : "پیمان کریمی"

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش : مرگ کسب و کار من است

نمایش : مرگ کسب و کار من است

نویسنده: صحرا رمضانیان کارگردان: پیمان کریمی طراح صحنه: مهرنوش مردیها بازیگران به ترتیب ورود: زهرا رستمی شمیلا تابش شبنم پایندان ایمان نظیفی مرتضی خانجانی دستیار کارگردان: الناز رجبیان طراح پوستر: محمد خضری مقدم اجرای موسیقی: مهران موسوی اجرای نور و مسئول تبلیغات: شیوا کشتی آرا دستیار صحنه: امیرعلی پاکبین منشی…

نمایش «مصاحبه»

نمایش «مصاحبه» 22 بهمن الی 2 اسفند 92 سالن اصلی استاد فرشچیان نویسنده: محمد رحمانیان کارگردان: پیمان کریمی بازیگران: مهرنوش مردیها فرهاد فتحی بهزاد سیفی دستیاران کارگردان: الناز رجبیان و علی پاکروان اجرای موسیقی: محسن هادی