برچسب گذاشته شده با : "نمایش پاپری"

نمایش “پاپری” به روایت تصویر

نمایش “پاپری” به روایت تصویر

نمایش ” پاپری ” به روایت تصویر

نمایش ” پاپری ” به روایت تصویر

             

نمایش «پاپری»  نویسنده و کارگردان : ناصر کوشان

نمایش «پاپری» نویسنده و کارگردان : ناصر کوشان

مکان : سالن اصلی مجتمع فرشچیان زمان : 21 آبان الی 11 دی ماه 1394 به جز روزهای (20،19،18،10 آذر ماه) ساعت 20:30