برچسب گذاشته شده با : "نمایش ” خانم مالیخولیا “"

نمایش ” خانم مالیخولیا “

نمایش ” خانم مالیخولیا “

نویسنده : محمد تقی خیر خواه تهیه کننده و کارگردان : مرتضی کمساری مکان اجرا : پل آذر، مجتمع فرشچیان تاریخ اجرا : 12 الی 16 آذر ماه ساعت 17:30