برچسب گذاشته شده با : "لیلا پرویزی"

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش «پـــــالـــتـــو»

نمایش «پـــــالـــتـــو» نویسنده: دینو بوتزاتی کارگردان: لیلا پرویزی   بازیگران: شیرین ریاضی / جلیل جلالی / شادی بُرقعیان / مهدی ایروانی / زینب گیوی / امیرحسین زمانی / فاطمه کاظمی دستیار کارگردان: مهدی ایروانی و علی فرهادی / منشی صحنه: حمید رضا یحیی آبادی / مدیر اجرا: ساجده نجاریان /…