برچسب گذاشته شده با : "زاون قوکاسیان"

بدرود زاون قوکاسیان

بدرود زاون قوکاسیان

روابط عمومی گروه تئاتر شهرزاد این مصیبت را به اهالی هنر و بخصوص سینما تسلیت می گوید روحت شاد زاون مهربان