برچسب گذاشته شده با : "رادمهر کشانی"

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش «مرگ در پاییز»

کاری از گروه تأتر «پژوهش مهر» نویسنده: اکبر رادی طراح و کارگردان: رادمهر کشانی 21 ادیبهشت تا 2 خرداد 1393 اصفهان تالار هنر ساعت 19