برچسب گذاشته شده با : "جشنواره تأتر منطقه‌ای"

بیست و پنجمین جشنواره تأتر منطقه‌ی یک کشور

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور در یاسوج به کار خود پایان داد   بیست و پنجمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور، با معرفی چهره های برتر و گروه های راه یافته به جشنواره منطقه ای فجر، در یاسوج به کار خود پایان داد. به گزارش دریافتی سایت…