برچسب گذاشته شده با : "تیک تاک"

نمایش « تیک تاک » نویسنده و کارگردان : رادنوش مقدم

نمایش « تیک تاک » نویسنده و کارگردان : رادنوش مقدم

مکان: تالار هنر سالن اصلی زمان : 25 مرداد الی 10 شهریور 1394 (به جز 27 مرداد) ساعت 19