برچسب گذاشته شده با : "تئاتر ملی"

نگاهی به تئاتر ملی  (عرفان پهلوانی)

نگاهی به تئاتر ملی (عرفان پهلوانی)

عرفان پهلوانی: بحث در باره «تئاتر ملی» نیازمند رویکردی عمیق، دور نگر،‌ جامع و کامل در وجوه و ابعاد فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم است. زنده یاد دکتر مهدی فروغ در یکمین شماره از دوره دوم مجله نمایش (پاییز 1338) نوشته اند:«با توجه به مناسبات هم جواری و…