برچسب گذاشته شده با : "احسان جانمی"

نمایش های رو صحنه در اصفهان

نمایش های رو صحنه در اصفهان

نمايش 55 سالگي

كاري از گروه تئاتر كاوش «نمايش 55 سالگي» نویسنده : کامران شهلاییکارگردان: احسان جانمیبازیگران : ایمان نظیفی. مائده وحید. شمیلا تابش. آیدا نامجودستیار کارگردان: مهناز نوریمنشی صحنه : نسیم خادم عباس مدیر اجرا: امیر حسین روح نیا مدیر روابط عمومی: ابراهیم صداقتی 13 الی 23 شهریور ماه اطلاعات بیشتر بزودی…

نمایش «رود زنده می زاید»

یک عاشقانه حماسیاثری از گروه نمایش کاوشنویسنده و کارگردان: احسان جانمیبازیگران: رسول هنرمند، الهام رضایی، مائده وحید، ایمان نظیفی، مهسا رستمی، ندا کریمی ، حسین جهانگیریدستیار کارگردان: مهناز نوری منشی صحنه : سمانه سروش نیا مدیر اجرا: امیر حسین روح نیا دستیار اجرا: ناصر دیاقی عکاس: مجید حجتی. مهشید دهقان.…