برچسب گذاشته شده با : "آقای همسر خانم شوهر"

من آنجا نیستم    –    آقای همسر  خانم شوهر

من آنجا نیستم – آقای همسر خانم شوهر

نمایش کمدی (آقای همسر  خانم شوهر)

نمایش کمدی (آقای همسر خانم شوهر)

نویسنده و کارگردان : علی قیومی با بازی : سعید یار دوستی اسماعیل سلمانی ابراهیم رحمانی ایمان نظیفی رضا کریمی عباس جلیل زاده و علی قیومی زمان :یکم لغایت سی و یکم خردادماه 94 ساهت 20:30 بجز روزهای 13 و 14 خرداد مکان :باغ نور(حدفاصل سی و سه پل و…