موضوعات : بر صحنه

نمایش ” نباید با غریبه ها ” کارگردان: سهیل شفیعی

نمایش ” نباید با غریبه ها ” کارگردان: سهیل شفیعی

24 تا 30 مهر ماه 1395 ساعت 19 مجتمع فرشچیان

نمایش ” نقل معبر سرخ ” کارگردان : مسعود نریمانی

نمایش ” نقل معبر سرخ ” کارگردان : مسعود نریمانی

10 الی 21 مهرماه 1395 ساعت 19:30 مجتمع فرشچیان

رود می خروشد  –  یرمای درون من  –  روز کلاغ

رود می خروشد – یرمای درون من – روز کلاغ

رود می خروشد  –  دنیای بدون ارتودنسی  – روز کلاغ

رود می خروشد – دنیای بدون ارتودنسی – روز کلاغ

نمایش ” شایعات ” دراماتورژ و کارگردان : مجید کاشی فروشان

نمایش ” شایعات ” دراماتورژ و کارگردان : مجید کاشی فروشان

از 19 شهریور تا 5 مهر ساعت 21 سالن ارحام صدر مجتمع فرشچیان

بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان و تالار هنر

گربه های محله قانزاریا  –  سرزمین شگفت انگیز

گربه های محله قانزاریا – سرزمین شگفت انگیز

تجربه های اخیر  –  اعتراف سلفی

تجربه های اخیر – اعتراف سلفی