موضوعات : بر صحنه

رود می خروشد  –  یرمای درون من  –  روز کلاغ

رود می خروشد – یرمای درون من – روز کلاغ

رود می خروشد  –  دنیای بدون ارتودنسی  – روز کلاغ

رود می خروشد – دنیای بدون ارتودنسی – روز کلاغ

نمایش ” شایعات ” دراماتورژ و کارگردان : مجید کاشی فروشان

نمایش ” شایعات ” دراماتورژ و کارگردان : مجید کاشی فروشان

از 19 شهریور تا 5 مهر ساعت 21 سالن ارحام صدر مجتمع فرشچیان

بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان و تالار هنر

گربه های محله قانزاریا  –  سرزمین شگفت انگیز

گربه های محله قانزاریا – سرزمین شگفت انگیز

تجربه های اخیر  –  اعتراف سلفی

تجربه های اخیر – اعتراف سلفی

نمایش ” مزون “

نمایش ” مزون “

نماش های روی صحنه

نماش های روی صحنه

دختر یانکی  –   نی نی اخاذه  –  ناتمام

نمایش های روی صحنه

نمایش های روی صحنه

مالی سویینی   –   پنهان خانه پنج در    –   بلافلیا    –    میرزا فرفره