موضوعات : بر صحنه

رستم در کافه مکبث  –  کابوس همراه  –  سه شب با مادوکس

رستم در کافه مکبث – کابوس همراه – سه شب با مادوکس

قطعه گمشده  –  گربه های آوازخوان  –  هفت خوان رستم

قطعه گمشده – گربه های آوازخوان – هفت خوان رستم

اجرا خوانی متفاوت « همه دزدها که دزد نیستند »

اجرا خوانی متفاوت « همه دزدها که دزد نیستند »

تمدید شد

من آنجا نیستم  –  آقای همسر خانم شوهر

من آنجا نیستم – آقای همسر خانم شوهر

خان بابا و قلمبه فضایی  –  نمایشنامه خوانی از چخوف

خان بابا و قلمبه فضایی – نمایشنامه خوانی از چخوف

چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

عامو رحمت  –  نگار

عامو رحمت – نگار

بد خوابی  –  اسم من مژگانه اینجا خونه منه

بد خوابی – اسم من مژگانه اینجا خونه منه