موضوعات : بر صحنه

تتراکرومات – 54 سالگرد تولد خسرو مرادی – اوبوشاه

تتراکرومات – 54 سالگرد تولد خسرو مرادی – اوبوشاه

کمدی مضراتی –  بر پهنه دریا – قلی و ننه قلی

کمدی مضراتی – بر پهنه دریا – قلی و ننه قلی

خسرو و شیرین – شب پشت پنجره های خیس

خسرو و شیرین – شب پشت پنجره های خیس

سالن شماره صفر

سالن شماره صفر

پستچی پابلونرودا  –  2-1 به نفع بارسلونا

پستچی پابلونرودا – 2-1 به نفع بارسلونا

هرشب ساعت 11 منتظر باشید

هرشب ساعت 11 منتظر باشید

تلگرام  : Radio_shahrzad@

هزاران دست  –  قوی سپید  –   این باد موافق نیست

هزاران دست – قوی سپید – این باد موافق نیست

آدامس  –   بالکن

آدامس – بالکن

همه دزدها که دزد نیستند

همه دزدها که دزد نیستند

فروش در سایت partakticket.com