موضوعات : گالری

تمرینات نمایش « پاپری »

تمرینات نمایش « پاپری »

نویسنده و کارگردان : ناصر کوشان      

رادیو شهرزاد به روایت تصویر

رادیو شهرزاد به روایت تصویر

نمایش «روشنایی های شهر» به روایت تصویر

نمایش «روشنایی های شهر» به روایت تصویر

نمایش ضیافت چای ژنرال ها  یا مورمور به روایت تصویر

نمایش ضیافت چای ژنرال ها یا مورمور به روایت تصویر

        

عکس‌هایی از نمایش «اونی که می‌خواستم بگم این نبود»

عکس‌هایی از نمایش «اونی که می‌خواستم بگم این نبود»

نمایش «اونی که می‌خواستم بگم این نبود» نویسنده،طراح و کارگردان: رادنوش مقدم

جلسه نمايش‌نامه خواني

جلسه نمايش‌نامه خواني

نگاره‌های شب پایانی نمایش «نقش‌خانه»

نگاره‌های شب پایانی نمایش «نقش‌خانه»

عکس‌ها از علی طرفه‌نژاد