آرشیو برای نوامبر, 2015

نمایش ” هیچ کس نبود بیدارمان کند ” کارگردان : پیام دهکردی

نمایش ” هیچ کس نبود بیدارمان کند ” کارگردان : پیام دهکردی

16 تا 18 آبان ماه ساعت 17:30 و 19:30 سالن اصلی مجتمع فرشچیان

نمایش «پاپری»  نویسنده و کارگردان : ناصر کوشان

نمایش «پاپری» نویسنده و کارگردان : ناصر کوشان

مکان : سالن اصلی مجتمع فرشچیان زمان : 21 آبان الی 11 دی ماه 1394 به جز روزهای (20،19،18،10 آذر ماه) ساعت 20:30