آرشیو برای فوریه 21st, 2015

بدرود زاون قوکاسیان

بدرود زاون قوکاسیان

روابط عمومی گروه تئاتر شهرزاد این مصیبت را به اهالی هنر و بخصوص سینما تسلیت می گوید روحت شاد زاون مهربان