آرشیو برای فوریه 18th, 2015

به بهانه پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه هنری ارحام

به بهانه پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه هنری ارحام

بخش دوم *تشکیل گروه هنری«ارحام‌»در دوره اوج تئاتر مکتب اصفهان در نبود فعالیت‌های تئاتری در آن زمان،به توصیه و اصرار پیشگامان و هنرمندان قدیمی تئاتر،که شیفته و بی‌قرار صحنه بودند.«ارحام‌صدر» مصمم شد که شخصا گروهی را تشکیل دهد تا ( به قول خودش) چراغ تئاتر اصفهان روشن بماند. وی پس…