آرشیو برای فوریه 9th, 2015

به بهانه پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه هنری ارحام

به بهانه پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه هنری ارحام

    شهاب غزالی بازیگر ، کارگردان و مدرس تئاتر، دغدغه هایش درباره پیشینه تئاتر اصفهان را بهانه شروع تحقیقی گستره کرده و انگیزه اصلی او در این رابطه را وجود پدرش حسین غزالی  گوینده پیشکسوت رادیو می داند ، زیرا که او سالها مدیر روابط عمومی گروه هنری ارحام…