آرشیو برای می 27th, 2014

نمایش «رود زنده می زاید»

یک عاشقانه حماسیاثری از گروه نمایش کاوشنویسنده و کارگردان: احسان جانمیبازیگران: رسول هنرمند، الهام رضایی، مائده وحید، ایمان نظیفی، مهسا رستمی، ندا کریمی ، حسین جهانگیریدستیار کارگردان: مهناز نوری منشی صحنه : سمانه سروش نیا مدیر اجرا: امیر حسین روح نیا دستیار اجرا: ناصر دیاقی عکاس: مجید حجتی. مهشید دهقان.…