آرشیو برای اکتبر, 2013

جشنواره باید پایان یک راه باشد، نه آغاز یک راه

جشنواره باید پایان یک راه باشد، نه آغاز یک راه

”داریوش مودبیان” داور جشنواره تئاتر استانی البرز:یکی از دوران جشنواره تئاتر استانی البرز، گفت: جشنواره باید پایان یک راه باشد، نه آغاز یک راه. در واقع تنها اجرای نمایش برای تماشاگران کافی نیست، زیرا گروه ها گرچه در هنگام برگزاری جشنواره موفق اند، اما تجربه کافی ندارند. “داریوش مودبیان” در…