آرشیو برای سپتامبر 21st, 2013

عکس‌هایی از تأتر آقای اشمیت کیه

عکس‌هایی از تأتر آقای اشمیت کیه

نمایش‌های بخش مسابقه تئاتر کودک بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

هیات انتخاب بخش مسابقه تئاتر کودک بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 8 نمایش را برای حضور در بخش مسابقه تئاتر کودک معرفی کرد. به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر از روابط عمومی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، هیات انتخاب بخش مسابقه تئاتر کودک متشکل از حسن دادشکر، مریم…