پاتوق یکشنبه‌های تأتر


پاتوق یکشنبه‌های تأتر

پاتوق یکشنبه‌های تأتر برنامه‌ای است که به همت حوزه‌ی هنری اصفهان و سرپرستی محسن رهنما در خانه هنرمندان هر دو هفته یکبار برای گردهمایی و صحبت پیرامون مسائل و دقدقه‌های اهالی تأتر شهر اصفهان برگزار می‌شود.در کنار آن نمایشنامه خوانی یا قسمتی از اجرای آثار در حال تمرین نیز اجرا می‌شود.دومین نشست از این مجموعه دیروز یکشنبه17/9/1392 همراه با خوانش نمایش‌نامه‌ی«شیرین و شاپور»به نویسندگی خانم فهیمه سیاحیان توسط ایشان،برگزار شد.پس از آن دوستان شرکت کننده با ارائه‌ی نظریات خود را جع به نمایش‌نامه پرداختندودر قسمت دوم برنامه نیز گپ و گفتی در مورد مسائل تأتر اصفهان انجام شد.

مطالب پیشنهادی :

نظرات بسته شده است .