نمایش ” برای خرید که نباید پول داد “


نمایش ” برای خرید که نباید پول داد “

نویسنده : داریو فو

کارگردان : اسمائیل موحدی

زمان اجرا : 17 بهمن الی 5 اسفند به غیر از روز های 22 و 23 بهمن

ساعت : 19

مکان اجرا : خیابان آمادگاه، تالار سوره، حوزه هنری

مطالب پیشنهادی :

نظرات بسته شده است .