مجمع عمومی «گروه تأتر شهرزاد»


مجمع عمومی «گروه تأتر شهرزاد»

به این وسیله به اطلاع کلیه‌ی اعضای اصلی و پیوسته‌ی گروه می‌رساند.نخستین مجمع عمومی این گروه در تاریخ جمعه چهارم بهمن ماه سال یکهزارو سیصد و نود ودو برگزار خواهد شد.بدیهی است که حضور همه‌ی اعضای گروه در این نشست الزامی است.اطلاعات تکمیلی در این خصوص در آینده‌ی نزدیک اعلام خواهد شد.majmae

مطالب پیشنهادی :

نظرات بسته شده است .