مدیر رادیو شهرزاد : آناهیتا روانگردآناهیتا روانگرد
anahita

فرزند علی اکبر
متولد 1360
تهران

کارشناسی کارگردانی سینما دانشگاه سوره اصفهان

بازی در نمایش:

قرمز(شهاب غزالی) 1380

تله تأتر لالایی(شهاب غزالی)1391

چهره پردازی نمایش های :
ماه گرفته(شهاب غزالی) 1378
مسیر خاکی(شهاب غزالی) 1378
دشمنان(شهاب غزالی) 1379
شیر بلال(شهاب غزالی) 1381
شما کجا اینجا کجا (شهاب غزالی) 1381
مردی از تبار طهرون(شهاب غزالی) 1385
مترسک(شهاب غزالی) 1386
کلاغ(شهاب غزالی) 1386
شوهر در اسرع وقت(فهیمه سیاحیان) 1390
باز هم بهار می آید(شفق کاظمی ) 1390
نخودی و غول سرما(نرگس خائفی) 1391
آواز خوان طاس(اسماعیل موحدی) 1391

دستیار کارگردان و منشی صحنه نمایش های :
ای ایران(شهاب غزالی) 1378
گذر(شهاب غزالی) 1380
تب خاک(شهاب غزالی) 1381