مدیر مالی : آزاده سرآبادان


 

آزاده سرآبادان
فرزند رمضانazade
متولد 1359
تهران

کارشناسی مترجمی‌زبان دانشگاه پیام نورنجف‌آباد

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد

نویسنده نمایش های :

مسیر خاکی(شهاب غزالی) 1378
ای ایران(شهاب غزالی) 1378
قرمز(شهاب غزالی) 1380
گذر(شهاب غزالی) 1380
شعارتا شعور(شهاب غزالی) 1381
تب خاک(شهاب غزالی) 1381
شیر بلال(شهاب غزالی) 1381
شما کجا اینجا کجا(شهاب غزالی) 1381
همه چی خوب می چرخه(شهاب غزالی) 1385
مردی از تبار طهرون(شهاب غزالی) 1385

دستیار کارگردان نمایش های :

راز(شهاب غزالی) 1379
مترسک(شهاب غزالی) 1386
کلاغ(شهاب غزالی) 1386