مدیر اجرایی : هادی مسعودی


هادی مسعودی
hadi 

فرزند قاسمعلی

متولد 1362

اصفهان

کارشناسی بازیگری از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بازیگری

مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی شهرزاد

شروع فعالیت هنری از سال 1376

 • پرده برداری . کارگردان معین الدین عشاقی 1378
 • نمایش نامه. کارگردان هادی مسعودی 1379
 • فالگیر. کارگردان محمد رضا مقضی 1379
 • خاک آلوده. کارگردان محمدرضا قاسمی1381
 • روایتی برای بهرام چوبین. کارگردان محمدرضا قاسمی1380
 • استریپ تیز. کارگردان سید سجاد راثی1385
 • نقش جهان. کارگردان محمدعلی یاری1385
 • بستور. کارگردان احمد رضایی1385
 • گفتگوهای از مجلس ضربت زدن بهرام بیضایی. کارگردان مینا پناهی1386
 • یک معرکه کوچک معرکه در معرکه. کارگردان هادی مسعودی1387
 • بر پهنه ی دریا. کارگردان هادی مسعودی1387
 • در قاب ماه. کارگردان یعقوب صدیق جمالی1387
 • خیال رو ی خطوط موازی. کارگردان محمدعلی یاری1388
 • یک داستان باور نکردنی اما حقیقی. کارگردان فرهاد تقی زاده1388
 • باد که می نویسد. کارگردان محمدعلی یاری1388
 • داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست. کارگردان فرهاد تقی زاده1389
 • بازیگر تراژدی علیرغم میل خود. کارگردان فرهاد تقی زاده 1389
 • کمان ارغوانی. سید مرتضی طباطبایی 1389
 • سوم جمادی الثانی. کارگردان فرزین ریحانی راد 1392
 • نیمه تاریک ماه. کارگردان هادی مسعودی 1392
 • ضیافت چای ژنرال ها ( مور مور). کارگردان اسماعیل موحدی 1393
 • همسایه آقا. کارگردان شهاب غزالی 1393
 • تنها راه ممکن. کارگردان شهاب غزالی 1394
 • شایعات. کارگردان مجید کاشی فروشان1395