بازیگر و کارگردان : رادنوش مقدم


رادنوش مقدم

فرزندصدیق

متولد 1365radnoosh

اصفهان

لیسانس  گرافیک

شروع فعالیت هنری از سال  1378

بازی در نمایش های :

1-  ماهی رنگین کمون   کارگردان فهیمه شکر چیان  1378

2- سبز،آبی، قرمز    کارگردان حامد کمیلی  1380

3- آه از دست این ویکتور هوگو   کارگردان رهام بحیرایی  1383

4- سایه های یک زن    کارگردان  احسان جانمی  1384

5- کوچه عشق    کارگردان  احسان جانمی  1385

6- اگه مرد کوچولویی دیدید که می خندد   کارگردان احسان جانمی  1386

7- راپورتهای یومیه  ایام از دست رفته   کارگردان احسان جانمی  1386

8- ملکه زیبای لنین   کارگردان  احسان جانمی 1387

9- مده آ   کارگردان احسان جانمی 1387

10-  شوهر در اسرع وقت   کارگردان  فهیمه سیاحیان  1390

11- کریسمس مبارک    کارگردان امید نیاز 1390

12- 11 شاخه زنبق سفید    کارگردان  لیلا پرویزی  1391

13- نقش خانه    کارگردان  فهیمه سیاحیان 1393

14- سیری در سرای 3 سرباز سوخته    کارگردان جواد ایزد دوست 1394

15- پاپری   کارگردان  ناصر کوشان 1394

16- آوانگارد    کارگردان  احسان فاضلی  1394

17- روشنایی های شهر   کارگردان اسمائیل موحدی  1394

18- شایعات   کارگردان مجید کاشی فروشان  1395

کارگردانی نمایش های :

_ اونی که می خواستم بگم این نبود  1393

_ تیک تاک  1394