پیوستن به گروه


عضویت

عزیزانی که مایل به همکاری با گروه تأتر شهرزاد هستند،می‌توانند برای پیوستن به ما  پس از مطالعه‌ی دقیق و آشنایی با تفاوت‌ها میان اعضای پیوسته و وابسته از قسمت مورد نظر خود فایل (PDF یا word) مربوطه را دریافت،چاپ و پس از مطالعه‌ی دقیق آن ،با هماهنگی قبلی به دفتر گروه مراجعه کنند.لازم به ذکر است که عضویت در گروه پس از مصاحبه‌ی حضوری انجام  و به صورت رسمی اعلام خواهد شد.نشانی دفتر گروه را می‌توانید در قسمت تماس با ما ببینید.

شرایط اعضای پیوسته :

اعضای پیوسته متشکل از افرادی است که تعهد به حضور دائمی در گروه دارند و همچنین اولویت کاری ایشان را میزان فعالیت‌های گروه تعیین می‌کند،همکاری این اعضا  با دیگر گروه‌ها منوط به اجازه‌ی رسمی از سرپرست و یا مدیر اداری شورای مرکزی می‌باشد،بدیهی است که با کسب اجازه و هماهنگی‌های بین گروهی همکاری این اعضا با دیگر گروه‌ها بلامانع است.اعضای پیوسته در صورت داشتن شرایط کار اجرایی بنا به قوانین مرکز هنرهای نمایشی می‌توانند متن خود را به شورای مرکزی برای تصمیم گیری در مورد اجرا ارائه دهند،تا شورای مرکزی با در نظر گرفتن اولویت کاری متن را برسی و به اداره ارشاد شهرستان ارسال کند.لازم به ذکر است که در صورت شروع کار اجرایی توسط هر یک از اعضای اصلی گروه و یا اعضای پیوسته‌ی واجد شرایط ،اولویت کاری بنا به تخصص مورد نیاز با اعضای پیوسته‌ی گروه می‌باشد.

فرم با فرمتPDF: پیوسته

فرم با فرمتWord:پیوسته

شرایط اعضای وابسته:

اعضای وابسته‌ متشکل از افرادی است که به صورت آزاد و بنا به ضرورت با گروه همکاری می‌کنند،همکاری این اعضا با دیگر گروه‌ها بلامانع است.اما بهتر است قبل از همکاری با دیگر گروه‌ها به سرپرست یا مدیر اداری اطلاع دهند تا از لیست اولویت کاری گروه خارج شوند.ضمناً این نوع عضویت(وابسته) در گروه نیاز به تخصص تأتری نداشته و حتی علاقه‌مندان  به هنرهای نمایشی نیز می‌توانند با این شرایط به ما بپیوندند.قرار گیری در این دسته به صورت رسمی برای علاقمندان شامل موارد تخفیفی و تشویقی است که به صورت حضوری بیان خواهد شد.

فرم با فرمتPDF:وابسته

فرم با فرمتWord:وابسته