آموزشگاه تئاتر شهرزاد


 

 

تراکت برای چاپ

 

استوری تخفیف 98

 

 

photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۲_۲۲-۴۱-۴۳

هنرجویان بازیگری  آموزشگاه شهرزاد در حین تمرین ترم پنجم

photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۲_۲۲-۴۰-۱۶

هنرجویان بازیگری  آموزشگاه شهرزاد در پایان ترم دوم

photo_۲۰۱۹-۰۱-۱۸_۰۱-۵۰-۴۴

هنرجویان فن بیان آموزشگاه شهرزاد در پایان ترم اول

photo_۲۰۱۹-۰۱-۱۷_۱۳-۰۴-۲۶

هنرجویان بازیگری  آموزشگاه شهرزاد در پایان ترم اول

photo_۲۰۱۹-۰۱-۱۷_۱۳-۰۵-۵۹
هنرجویان بازیگری  آموزشگاه شهرزاد در پایان ترم اول

———————————————————————————————————————————

فن بیان 97

photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۹_۱۱-۵۶-۲۸

هنرجویان بازیگری آموزشگاه پس از اجرای پایان نامه ترم دوم

بازیگری جدید

 

 

Untitled-2

bazigari 3 tayi

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۶_۱۷-۱۱-۵۵

photo_2017-09-30_14-39-28

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۶-۳۸-۲۹

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۶_۱۲-۳۲-۴۳

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۸_۲۱-۱۵-۴۴

 

teatre khalagh

 

r

 

koodak

photo_2017-05-08_10-44-59

 

esi

 

photo_2017-03-21_17-19-25

 

hasan

 

ok

2

1

tract telegram