تأتر«خیال بی خیال»


تأتر «خیال بی خیال»

ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ : ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻓﺎﺿﻠﯽ

بازیگران:امین زارع،آرام زنجانی،فرزاد قاسمی،معصومه ماندنی

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺗﺌﺎﺗﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ
ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ 1392 ﺍﺯ22 آذر ﻣﺎﻩ تا 7دیماه ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﯽ ﺭﻭد.به استثناء روزهای چهارم و پنجم دیماه.

مجتمع فرشچیان ابتدای خیابان توحید سالن اصلی ساعت 18

مطالب پیشنهادی :

نظرات بسته شده است .