برگزیدگان بیست وششمین جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شدند


برگزیدگان بیست وششمین جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شدند

 طبق آرای هیئت داوران بیست و ششمین جشنوارۀ استانی تئاتر اصفهان متشکل از آقایان هادی مرزبان، صمد چینی فروشان و محسن قصابیان برترینهای این جشنواره شرح ذیل اعلام شدند.

پوستر و بروشور:

لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان به مرضیه محمد زاده و حبیب نریمانی برای نمایش «مرگ در پاییز» تعلق گرفت.

گریم:

لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان به شایان فیروزی برای نمایش «صبحانه ای برای ایکاروس تعلق گرفت.

طراحی لباس:

لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی به مبلغ صد هزار تومان به مهرنوش مردیها برای نمایش «تقاطعی در کهکشان» داده شد.

لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی به مبلغ صد هزار تومان به محسن احمدی نیک برای نمایش «سه روایت از مردن» اهدا شد.

لوح تقدیر و جایزۀ ویژه به مبلغ سیصد هزار تومان به رویا زیرک قشقایی برای نمایش «زیر سم ستوران» تعلق گرفت .

طراحی صحنه:

لوح تقدیر به صادق فرهمند برای نمایش «کثیف می کنم دنیا را با پاهایم اهدا شد.

رتبۀ سوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ دویست هزار تومان به حسین عبدالهی برای نمایش «بنیان» تعلق گرفت.

رتبۀ دوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان تعلق گرفت به رادمهر کشانی برای نمایش «مرگ در پاییز» و طراح نمایش «سه روایت از مردن»

رتبۀ اول، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد هزار تومان به مهرنوش مردیها برای نمایش «تقاطعی در کهکشان» اهدا شد.

بازیگری زن:

لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ صد هزار تومان به شبنم پایندان و آسیه بنی طبا برای نمایش «صبحانه ای برای ایکاروس داده شد.

رتبۀ سوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ دویست هزار تومان تعلق گرفت به نورا موسوی برای نمایش «بنیان»

رتبۀ دوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان تعلق گرفت به شمیلا تابش و نرگس صابری برای نمایش «تقاطعی در کهشکان»

رتبۀ اول، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد هزار تومان تعلق گرفت به شاهده خدادای برای نمایش «بنیان» و زهرا نایینی برای نمایش «گوصلان»

بازیگری مرد:

لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد تومان به رسول هنرمند برای نمایش «مرگ در پاییز» و جهانگیر نکویی برای نمایش «بنیان» اهدا شد.

لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ صد هزار تومان به احمد نخودیان تعلق گرفت.

رتبۀ سوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ دویست هزار تومان تعلق گرفت به مهرداد مشگل گشا و رضا ثابت راسخ بازیگران نمایش ‘زیر سم ستوران’

رتبۀ دوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان تعلق گرفت به بهزاد سیفی و سهند سیاوشی برای نمایش «تقاطعی در کهشکشان»

رتبۀ اول، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد هزار تومان تعلق گرفت به فرزاد قاسمی برای نمایش «تقاطعی در کهکشان»

موسیقی:

لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ صد هزار تومان تعلق گرفت به مجید احمدیان برای نمایش «گوصلان» و مجید آتش طینت برای نمایش «تقاطع زمین و آسمان»

لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد هزار تومان به پیام کروندی برای نمایش «بنیان» داده شد.

کارگردانی:

رتبۀ سوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ دویست هزار تومان به محسن احمدی نیک برای نمایش «سه روایت از مردن» و کورش شمس برای نمایش «زیر سم ستوران» داده شد.

رتبۀ دوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان اهدا شد به حسین عبدالهی برای نمایش «بنیان» و سید جواد نوریان برای نمایش «گوصلان»

رتبۀ اول، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد هزار تومان به پیمان کریمی برای نمایش «تقاطعی در کهکشان» اهدا گردید.

نمایشنامه نویسی:

لوح تقدیر تعلق گرفت به مصطفی جعفری برای نمایش «تقاطع زمین و آسمان»

رتبۀ سوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ دویست هزار تومان تعلق گرفت به صادق فرهمند برای نمایش «کثیف می کنم دنیا را با پاهایم»

رتبۀ دوم، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی به مبلغ سیصد هزار تومان تعلق گرفت به سید جواد نوریان برای نمایش «گوصلان»

رتبۀ اول، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزۀ نقدی به مبلغ چهارصد هزار تومان به پیمان کریمی برای نمایش «تقاطعی در کهکشان» داده شد.

نمایش های تقاطعی از کهکشان به کارگردانی پیمان کریمی و«بنیان» به کارگردانی حسین عبدالهی نمایش های برگزیده برای حضور در جشنوارۀ منطقه ای شدند.

نمایش های پیشنهاد شده توسط هیأت داوران برای پیشنهاد به مرکز هنرهای نمایشی:

«گوصلان» به کارگردانی سید جواد نوریان و«زیر سم ستوران» به کارگردانی کورش شمس و«سه روایت از مردن» به کارگردانی محسن احمدی نیک است.

به گزارش ایرنا، بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان اصفهان شامگاه پنجشنبه با حضور مقامات استانی و کشوری با معرفی برترین ها پایان یافت.

مطالب پیشنهادی :

نظرات بسته شده است .