بازیگر : بیژن گنجعلی


بیژن گنجعلی

فرزند ماشاالله

متولد1331

آبادانbijan

تحصیلات: دیپلم تجربی ( طبیعی قدیم )

شروع فعالیت های هنری از سال 1359

بازی در نمایش های :

_ پستو خانه   کارگردان اسدا… اسدی

_ هفتمین روز آرامش زمین کارگردان   محسن عرب زاده

_ فرزند البرز   کارگردان مرتضی طباطبایی

_ غریب قربت   کارگردان احمد شاهین فر

_ روز بی کسی    کارگردان ناصر کوشان

_ هفت پرده عشق   کارگردان منصور قربانی

_ سوزنبان کارگردان   منصور قربانی

_  رویای نیمه شب   کارگردان ناصر کوشان 1377

_ روایتی برای بهرام چوبین   کارگردان اسدالله اسدی1378

_ عروسی مادربزرگ   کارگردان فرهنگ شعبانی 1381

_ روایتی برای بهرام چوبین   کارگردان اسدالله اسدی1382

_ بازی روزگار   کارگردان حسین ظاهری 1382

_ طوفان سهمگین زنده ماند   کارگردان حسین کریمی 1384

_ وجدان هرگز نمی میرد   کارگردان فریدون خسروی 1385

_ راپرتهای یومیه ایام از یاد رفته   کارگردان محمدرضا رهبری 1386

_ روزی که زمین نان می شود   کارگردان خسرو ثقفیان 1386

_ زنی که تابستان گذشته رسید   کارگردان محسن عرب زاده 1391

_ پاپری    کارگردان ناصر کوشان 1394

– اعتراف سلفی   فرهنگ شعبانی  1395