پژوهش‌های خانم فهیمه سیاحیان


پژوهش‌های خانم فهیمه سیاحیان

زنانگی در ادبیات نمایشی؛ با نگاهی به آثار چیستا یثربی و نغمه ثمینی

بحث زنانگی در ادبیات از مباحث مورد علاقه‌ی فمینیست‌هاست. اما این مبحث غیرجانبدارانه در نظریات روانشناختی و زبانشناسی نیز مطرح شده است؛ در ابتدا فروید از ساختارهای ذهنی سخن گفت و بعد کارل گوستاو یونگ بخش‌های زنانه (آنیما) و مردانه (آنیموس) را در روان انسان تشخیص داد و سپس لاکان این مباحث را با زبانشناختی آمیخت، از اینجا مبحث زنانگی در ادبیات قوت بیشتری پیدا کرد. بنابراین زنانگی در ادبیات مبحثی کلی‌تر و وسیع‌تر از آن است که تنها به جنبشی سیاسی/اجتماعی (فمینیسم) محدود شود.

برای خواندن و دریافت مطلب برزنانگی در ادبیات نمایشی کلیک کنید.

 

تخیل قوه‌ای خلاقه در انسان است و می‌تواند منبع آفرینش و خلاقیت هنری باشد.تخیل و خیال مباحثی است که هم در تفکر غربی و هم در تفکر شرقی مورد بحث فراوان بوده است.اگر به ریشه‌ی تمام بحث‌ها باز گردیم آنها را همانند خواهیم یافت….

برای خواندن و دریافت مطلب بر  اهمیت تخیل در خلاقیت هنری کلیک کنید.

مطالب پیشنهادی :

نظرات بسته شده است .