اعضای پیوسته


1 سحرمروارید زاده 1010 لیسانس تئاتر بازیگر
2 ایوب خداوردیان 1011 لیسانس گرافیک طراح  – عكاس
3 محمدرضا قاسمی 1013 دانشجوی بازیگری بازیگر
4 مهناز قبادی 1015  دیپلم کامپیوتر نویسنده – منشی صحنه
5 منیره سلطانی 1016 لیسانس تئاتر بازیگر
6 نگار داستان پور 1017 کارشناس حقوق نویسنده
7 صادق مرادپور 1018 ليسانس معماري بازیگر
8 لیلا قربانی 1019 ف د هنرهای نمایشی بازیگر
9 مهدی تقی پور 1020 ليسانس تئاتر بازیگر
10 محمد کاظم شیران 1021 لیسانس تئاتر بازیگر
11 محمد علی کاظمی 1023 لیسانس حقوق بازیگر
12 میلاد آرنگ 1024 لیسانس کامپیوتر بازیگر
13 بنفشه جوکار 1025 دانشجوی سینما بازیگر
14 مینانیک نژاد 1028 لیسانس ادبیات فارسی پژوهشگر
15 الناززجاجی 1030 دیپلم بازیگری بازیگر
16 هاله رنجبر 1031 لیسانس تئاتر بازیگر
17 زهراامیدزاده 1032 دانشجوی سینما بازیگر
18 علی طرفه نژاد 1037 ليسانس هنر عكاس
19 فرنوش کاظمی 1038 ف د بازرگانی بازیگر
20 نداتركيان 1039 ليسانس زبان بازيگر
21 آذین مختاری 1040 ف د تربیت بدنی بازیگر
22 علی اعتمادی 1042 لیسانس متالوژی بازیگرصدا پیشه
23 رکسانا هاشمی 1044 فوق دیپلم معماری بازیگر
24 میلاد فتوحی 1045 لیسانس عمران بازیگر – صدا پیشه
25 نگار امیری 1046 لیسانس معماری منشی صحنه
26 محمد جواد نجاتی 1047 لیسانس معماری بازیگر – صدا پیشه
27 مهشاد فرامرزی 1048 فوق دیپلم سینما بازیگر
28 شکیلا نصری نژاد 1049 دانشجوی مدیریت بازیگر
29 فرزان برومند 1051 دیپلم برنامه نویسی بازیگر
30 سارا شاکرین 1052 دانشجوی روانشناسی بازیگر